Arkiv

Årsmöteprotokoll 2019-05-19

1. Mötet öppnades av ordförande Glenn Petersson.

2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.

3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.

4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Glenn Petersson.

5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Rasmus Holm.

6. Thomas Israelsson och Jonas Nilsson valdes till justerare och rösträknare.

7. Glenn Petersson läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2018/2019.

8. Jenny Karlsson läste upp ekonomisk berättelse för 2018/2019.

9. Mattias Larsson, en av revisorerna, läste upp revisorernas berättelse för 2018/2019 som rekommenderade medlemmarna att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

10. Medlemmarna beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse.

11. I full enighet valde medlemmarna Glenn Petersson till att fortsätta som ordförande i föreningen.

12. Medlemmarna valde om följande styrelseledamöter: Jenny Karlsson (två år) och Jesper Fröidh (ett år). Rasmus Holm har ett år kvar, Filip Ahston Persson har ett år kvar och Johan ”Otto” Kronberg har ett år kvar. Pål Tufvesson lämnar sitt styrelseuppdrag. Medlemmarna valde in Marcus Ljungdahl (två år) och Thomas Andersson (ett år) som styrelseledamöter. 

13. Mattias Larsson och Marina Z Nilsson valdes om som revisorer till 2019/2020.

14. Alexander Nielsen och Mikael Fjellsén valdes om som valberedning till 2019/2020.

15. Glenn Petersson läste upp verksamhetsplanen för säsongen 2019/2020.

16. Jenny Karlsson läste upp budgetförslaget och medlemmarna beviljade fastställandet av medlemsavgiften för säsongen 2019/2020.

17. Övrigt: Önskemål om pubresor kom upp och kommer diskuteras vidare av styrelsen inför nästa säsong. Det är ett uppskattat inslag men det kräver sin planering för att alla resenärer ska få en trevlig resa. Medlemmarna var eniga om att de ramsor som sjungs på matcherna behöver förnyas och utökas, samt om uttalade klackledare kan vara aktuellt framöver. Det finns ett intresse i att öppna AIA:s forum igen och att kunna diskutera ramsor och komma med förslag på nya ramsor där. Tommy ”Belix” Claesson har visat intresse och kan tänka sig moderera detta forum. Även hymnen som spelas före introt på hemmamatcherna diskuterades och det finns önskemål om att senarelägga hymnen (närmare nedsläpp) för att öka kraften och stämningen kring hymnen. Rögle har fått denna information och kommer ta det i beaktning när introt ska planeras. 1932-kortet finns även denna säsong och kommer fungera precis som tidigare. Kortet finns tillgängligt på Rögles kansli och betalningsbekräftelse på medlemskapet i AIA 2019/2020 måste visas upp. Mötet gästades av Rögles avgående VD, Marcus Thuresson, som ville tacka för stödet och samarbetet under 2018/2019. Han gav en återblick av säsongen som varit och berättade om Rögles ambitioner inför nästa säsong. Thuresson fick även svara på frågor från medlemmarna som gällde spelartruppen och arenan.