Arkiv

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Angel Island Armys årsmöte för säsong 2015-2016 är avklarat.

1. Mötet öppnades av ordförande Linus Elfberg
2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna
3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna
4. Val av mötets ordförande gjordes och valet föll på Linus Elfberg
5. Val av mötets sekreterare och valet föll på Rasmus Holm
6. Thomas Israelsson och Emil Larsson valdes som justerare och rösträknare
7. Rasmus Holm läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2015/2016
8. Pål Tufvesson läste upp ekonomisk berättelse för 2015/2016
9. Pål ersatte förenings revisorer Mattias Larsson och Mattias Z Nilsson, och läste upp deras berättelse där de rekommenderade medlemmarna att ge
avgående styrelse ansvarsfrihet.
10. Medlemmarna röstade för att ge ansvarsfrihet till avgående styrelse.
11. I full enighet återvalde medlemmarna Linus Elfberg som ordförande i föreningen.
12. Mikael Pedersen samt Alexander Nielsen valde båda två att gå ur styrelsen på grund av tidsbrist.
Medlemmarna var eniga att godkänna valberedelsens förslag på förlängning med övriga styrelsemedlemmar enligt följande: Pål Thuvesson, 2år, Rasmus Holm, 1år, Glenn Pettersson, 2år, Fredrik Larsson, 2år, Annie Jönsson, 1år. Medlemmarna valde även att godkänna förslaget på två nya styrelsemedlemmar: Jenny Karlsson, 1år och Glenn Mattsson, 1år.
13. Mattias Larsson och Mattias Z Nilsson omvaldes som revisorer till säsongen 2016/2017
14. Jimmy Gudmundsson och Rasmus Ekberg valdes om som valberedare för säsongen 2016/2017
15. Linus Elfberg läste upp verksamhetsplanen för säsongen 2016/2017
16. Pål Tufvesson läste upp budget och fastställande av medlemsavgift för säsongen 2016/2017
17. Under övriga frågor kom en del funderingar kring styrelsens tidigare uttalande gällande ett eget seriekort hos Rögle BK speciellt framtaget för föreningens medlemmar. Styrelsen passade då på att presentera seriekortet ”1932-kortet”. Detta kort är endast för Angel Island Army´s medlemmar och är ett seriekort för en vuxen person på ståplats för säsongen 2016/2017. Kortet kommer kosta 1932:- och innefattar grundserien för SHL 2016/2017. Kortet presenteras officiellt så snart föreningens försäljning av medlemskap börjar. Linus berättade även då kort om tanken kring ”nya” hemsidan och sättet att bli medlem för kommande säsong. Medlemmarna undrade över hur det speciella seriekortet kommer förändras för ungdomar och pensionärer. Svaret är att inget extra erbjudande kommer ges för dessa kort då de redan är mycket rabatterade. Det diskuterades även kring kostnaden för youngsters medlemskap i Angel Island Army. En del tyckte man kunde slopa deras medlemskostnad för att få mer yngre medlemmar. Inget konkret sades eller gjordes. Styrelsen tog till sig medlemmarnas funderingar.
18. Mötet avslutades med att tacka avgående styrelsemedlemmar som i sin tur önskade den nya styrelsen lycka till.