Arkiv

Årsmöteprotokoll 2018-05-16

1. Mötet öppnades av ordförande Glenn Petersson.

2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.

3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.

4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Glenn Petersson.

5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Filip Ahston.

6. Jesper Fröidh och Thomas Israelsson valdes till justerare och rösträknare.

7. Pål Tufvesson läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2017/2018.

8. Jenny Karlsson läste upp ekonomisk berättelse för 2017/2018.

9. Jenny Karlsson läste upp revisorernas berättelse för 2017/2018 som rekommenderade medlemmarna att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

10. Medlemmarna röstade för att ge ansvarsfrihet till avgående styrelse.

11. I full enighet valde medlemmarna Glenn Petersson till att fortsätta som ordförande i föreningen.

12. Medlemmarna valde om följande styrelseledamöter: Filip Ahston (2 år), Pål Tufvesson (1 år), Rasmus Holm (2 år) och Johan "Otto" Kronberg (2år). Jenny Karlsson har 1 år kvar. Under året har två styrelseledamöter lämnat sina styrelseuppdrag: Fredrik Larsson och Glenn Matsson. Medlemmarna valde in Jesper Fröidh (1 år) som styrelseledamot och som styrelsesuppleant Alexander Gottschalk (1 år).

13. Mattias Larsson och Marina Z Nilsson valdes om som revisorer till säsongen 2018/2019.

14. Alexander Nielsen och Mikael Fjellsén valdes in som valberedning för säsongen 2018/2019.

15. Glenn Petersson läste upp verksamhetsplanen för säsongen 2018/2019.

16. Jenny Karlsson läste upp budget och fastställande av medlemsavgift för säsongen 2018/2019.

17. Under övriga frågor kom det fråga om AIA skulle ha sammarbetspub inför nästa säsong, avsikten är att fortsätta samarbetet med Grytor och Glas. Premiären mot Skellefteå diskuterades, olika resesätt debatterades. Styrelsen återkommer med mer information när man har tittat på olika möjligheter för att arrangera en resa. Förslag kom in om att informationen som i nuläget skickas ut enbart via sociala medier i fortsättningen antingen kan skickas ut på mail eller sms, så att inga medlemmar missar någon information. 1932-kortet kommer finnas nästa säsong och funka precis som föregående år. Fanzinet efterfrågades och det kommer att göras ett inför denna säsongen. Det kommer precis som förra året att ges ut i digital form. Glenn Petersson informerade mötet om Rögles arbete med att förbättra ståplats och göra det till en säkrare plats. Det kom in klagomål på att det är varmt på ståplats de matcher som är fullsatta, styrelsen har informerat Rögle om detta men kommer fortsätta trycka på detta nästa säsong. Pubbussar diskuterades av mötet, styrelsen kommer se över möjligheten att införa resorna igen under kommande säsong. Frågan ställdes om AIA tänker anordna en marsch till första hemmamatchen. Detta är inget AIA anordnar utan det har tidigare varit personer som gjort det på eget initiativ. Detta uppmanas dom göra även inför denna premiär. Mötet gästades av representanter från Rögle BK: Joel Sandborg (kommersiellt ansvarig), Eric Brunnström (Biljettansvarig) och Marcus Thuresson (klubbdirektör). De tackade för ett bra samarbete under föregående säsong och såg fram emot ett lika bra samarbete under 2018/2019. De berättade om Rögles nysatsning på olika områden som ska lyfta kvaliteten på allt som rör Rögle. Representanterna fick också frågor från medlemmarna om läget i truppen.