Arkiv

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2018

Angel Island Army bjuder härmed in föreningens medlemmar till 2018 års årsmöte.

Datum: 16/5 | Tid: 18:00 | Plats: arenarestaurangen Lindab arena.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare och tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
8. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
10. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedare
15. Årets verksamhetsplan
16. Budget och fastställande av medlemsavgift
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

På årsmötet kommer vi även att gästas av representanter från Rögle BK.

Välkomna!
Styrelsen – Angel Island Army

OBS: glöm inte medlemskort och legitimation.