Arkiv

Årsmöteprotokoll 2017-05-16

1. Mötet öppnades av ordförande Linus Elfberg.

2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.

3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.

4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Linus Elfberg.

5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Jenny Karlsson.

6. Alexander Nielsen och Tomas Thorén valdes till justerare och rösträknare.

7. Linus Elfberg läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2016/2017.

8. Pål Tufvesson läste upp ekonomisk berättelse för 2016/2017.

9. En av föreningens revisorer, Mattias Larsson, läste upp sin berättelse för 2016/2017 och rekommenderade medlemmarna att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

10. Medlemmarna röstade för att ge ansvarsfrihet till avgående styrelse.

11. I full enighet valde medlemmarna Glenn Petersson till ny ordförande i föreningen.

12. Medlemmarna valde om Glenn Mattsson (2 år), Jenny Karlsson (2 år) och Rasmus Holm (1 år). Pål Tufvesson har 1 år kvar och Fredrik Larsson har 1 år kvar i styrelsen. Avgår gör Linus Elfberg och Annie Jönsson (avgick tidigare i år). Medlemmarna valde in Johan ”Otto” Kronberg (1 år) och Filip Ahston Persson (1 år).

13. Mattias Larsson och Mattias Z Nilsson valdes om som revisorer till säsongen 2017/2018.

14. Jimmy Gudmundsson och Rasmus Ekberg valdes om som valberedning för säsongen 2017/2018.

15. Glenn Petersson läste upp verksamhetsplanen för säsongen 2017/2018.

16. Pål Tufvesson läste upp budget och fastställande av medlemsavgift för säsongen 2017/2018.

17. Under övriga frågor kom det in förslag om sponsring av AIA bowling. Det diskuterades dessutom om hur vi ska få in fler ungdomar i föreningen, s.k. Youngsters, och hur vi ska säkra återväxten både i föreningen och på läktaren. Det lästes även upp en hälsning från föregående lagkapten i Rögle, Christopher Liljewall, som mottagit en avskedspresent från AIA vid ett tidigare tillfälle.

Mötet gästades av representanter från Rögle BK: Joel Sandborg (kommersiellt ansvarig), Anders ”Masken” Carlsson (sportchef) och Marcus Thuresson (klubbdirektör). De tackade för ett bra samarbete under föregående säsong och såg fram emot ett lika bra samarbete under 2017/2018. De informerade medlemmarna om det nya upplägget med säsongskort och berättade även om det samarbete som Rögle BK har inlett med IK Oskarshamn inför 2017/2018. De fick även frågor av medlemmarna om värvningsläget i truppen.

18. Mötet avslutades med avtackning av avgående styrelse.