Arkiv

Årsmötesprotokoll 2024-05-29

Säsongens årsmöte för Angel Island Army hölls onsdagen den 29 maj klockan 18:00 i Catena Arena.

Denna härliga försommardag hade ett trettio/fyrtiotal medlemmar tagit sig ut till Catena Arena för att deltaga på AIA:s årsmöte 2024. Representanter från Rögle, bland annat ordförande i Rögle BK och trogen medlem i AIA Håkan Eriksson och sportchef Hampus Sjöholm deltog på mötet och berättade om status kring klubben och truppen.

Vi tackar alla er som kom på årsmötet och tackar även Alexander Nielsen och Jesper Fröidh för er tid i styrelsen. Samtidigt välkomnar vi Jonas Luckmann in som ny ledamot i styrelsen för de kommande två säsongerna.

 

Mötesprotokoll

1. Mötet öppnades av ordförande Glenn Petersson.
2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.
3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.
4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Glenn Petersson.
5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Alexander Nielsen.
6. Thomas Israelsson och Sara Hammar valdes till justerare och tillika rösträknare.
7. Glenn Petersson läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2023/2024.
8. Linus Elfberg läste upp ekonomisk berättelse för 2023/2024.
9. Thomas Andersson, revisor, läste upp revisorernas berättelse för 2023/2024.
10. Medlemmarna beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse.
11. Årsmötet omvalde Glenn Petersson som ordförande i föreningen (1 år).
12. Medlemmarna valde om Johan Kronvall som styrelseledamot (2 år), Linus Elfberg och Johan Kronberg som styrelseledamot (1 år). Medlemmarna valde in Jonas Luckmann som styrelseledamot i föreningen (2 år).
13. Thomas Andersson och Jenny Holm Karlsson, båda omval, valdes som revisorer till 2024/2025.
14. Pål Tufvesson samt Mikael Fjellsén, båda omval, valdes som valberedning till 2024/2025.
15. Glenn Petersson läste upp verksamhetsplanen för 2024/2025.
16. Glenn Petersson läste upp budgetförslaget och medlemmarna beviljade fastställandet av medlemsavgiften för säsongen 2024/2025.
17. Ordförande Glenn Petersson avslutade mötet.