Arkiv

Årsmötesprotokoll 2023-05-21

Årsmötesprotokoll 2023-05-21

Årets årsmöte för Angel Island Army hölls söndagen den 21 maj klockan 12:00 i Catena Arena.

Cirka 25 medlemmar hade tagit resan ut till hallen denna soliga försommardag för att bevittna och engagera sig i detta årsmöte som på samtliga punkter tog enhälliga beslut. Rögle BK:s klubbdirektör Daniel Koch besökte årsmötet och förklarade hur viktiga vi som engagerar oss i och kring klubben är för Rögle BK och berättade om vilket avtryck stämningen på läktaren gör hos spelare och klubbar runt om i Europa. Han berättade även om läget i truppen och hur planen inför säsongen ser ut.

Vi tackar alla er som kom på årsmötet och tackar även Filip Ahston Persson och Marcus Ljungdahl för er tid i styrelsen. Samtidigt välkomnar vi Albin Svensson in som ny ledamot i styrelsen för de kommande två säsongerna.

 

Mötesprotokoll

 1. Mötet öppnades av ordförande Glenn Petersson.
 2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.
 3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.
 4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Glenn Petersson.
 5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Linus Elfberg.
 6. Thomas Israelsson och Jesper Fröidh valdes till justerare och tillika rösträknare.
 7. Glenn Petersson läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2022/2023.
 8. Alexander Nielsen läste upp ekonomisk berättelse för 2022/2023.
 9. Thomas Andersson, revisor, läste upp revisorernas berättelse för 2022/2023.
 10. Medlemmarna beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 11. Årsmötet omvalde Glenn Petersson som ordförande i föreningen (1 år).
 12. Medlemmarna valde om Jonas Nilsson som styrelseledamot (2 år). Medlemmarna valde in Albin Svensson som styrelseledamot i föreningen (2 år).
 13. Thomas Andersson och Jenny Holm Karlsson, båda omval, valdes som revisorer till 2023/2024.
 14. Pål Tufvesson samt Mikael Fjellsén, båda omval, valdes som valberedning till 2023/2024.
 15. Glenn Petersson läste upp verksamhetsplanen för 2023/2024.
 16. Glenn Petersson läste upp budgetförslaget och medlemmarna beviljade fastställandet av medlemsavgiften för säsongen 2023/2024.
 17. Ordförande Glenn Petersson avslutade mötet.