Årsmötesprotokoll 2022-05-23

 1. Mötet öppnades av ordförande Rasmus Holm.
 2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.
 3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.
 4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Rasmus Holm.
 5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Marcus Ljungdahl.
 6. Thomas Israelsson och Jenny Karlsson valdes till justerare och rösträknare.
 7. Rasmus Holm läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2021/2022.
 8. Thomas Andersson läste upp ekonomisk berättelse för 2021/2022.
 9. Thomas Andersson, kassör, läste upp revisorernas berättelse för 2021/2022
 10. Medlemmarna beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 11. Rasmus Holm valde att avgå efter årsmötet. Val av ny ordförande föll på Glenn Petersson.
 12. Medlemmarna valde om följande styrelseledamöter: Johan Kronberg (2 år), Jesper Fröidh (2 år), Marcus Ljungdahl (1 år). Thomas Andersson lämnar sitt styrelseuppdrag. Medlemmarna valde in Linus Elfberg (2 år), Alexander Nielsen (2 år), Johan Kronvall (2 år).
 13. Thomas Andersson och Jenny Karlsson, båda nyval, valdes som revisorer till 2022/2023
 14. Pål Tufvesson (nyval) samt Mikael Fjellsén valdes om som valberedning till 2021/2022.
 15. Rasmus Holm läste upp verksamhetsplanen för 2022/2023.
 16. Thomas Andersson läste upp budgetförslaget och medlemmarna beviljade fastställandet av medlemsavgiften för säsongen 2022/2023.
 17. Ordförande Rasmus Holm avslutade mötet.