Årsmötesprotokoll 2020-05-17

1. Mötet öppnades av ordförande Glenn Petersson.

2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.

3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.

4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Glenn Petersson.

5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Filip Ahston Persson.

6. Kristian Riboe och Jonas Nilsson valdes till justerare och rösträknare.

7. Glenn Petersson läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2019/2020.

8. Jenny Karlsson läste upp ekonomisk berättelse för 2019/2020.

9. Jenny Karlsson läste upp revisorernas berättelse för 2019/2020 som rekommenderade medlemmarna att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

10. Medlemmarna beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse.

11. I full enighet valde medlemmarna Rasmus Holm som ny ordförande i föreningen.

12. Medlemmarna valde om följande styrelseledamöter: Filip Ahston Persson (ett år), Johan Kronberg, Thomas Andersson och Jesper Fröidh (två år). Jenny Karlsson har ett år kvar, Marcus Ljungdahl har ett år kvar. Glenn Petersson lämnar sitt styrelseuppdrag. Medlemmarna valde in Jonas Nilsson (ett år) som styrelseledamot och Glenn Petersson som suppleant (ett år).

13. Mattias Larsson och Marina Z Nilsson valdes om som revisorer till 2020/2021.

14. Alexander Nielsen och Mikael Fjellsén valdes om som valberedning till 2020/2021.

15. Glenn Petersson läste upp verksamhetsplanen för säsongen 2020/2021.

16. Jenny Karlsson läste upp budgetförslaget och medlemmarna beviljade fastställandet av medlemsavgiften för säsongen 2020/2021.

17.Övrigt: Medlemmarna lyfte frågan om hur vi planerat att hantera avfallet som samlas upp på våra bussresor. Det berättas att en tydligare rutin för detta ska tas fram i samarbete med Klippanbuss inför kommande säsong då det varit lite otydligt hur ansvarsfördelningen ser ut med detta. Mötet gästades av Rögles VD, Daniel Koch, som ville tacka för stödet och samarbetet under 2019/2020. Han gav en återblick av säsongen som varit och berättade om Rögles ambitioner inför nästa säsong. Koch fick även svara på frågor från medlemmarna som gällde spelartruppen och de planerade arenabygget.